NANOTECHNOLOGIA

NANO-TECH.PL

Nanotechnologia - co to jest?

Nanotechnologia to nowoczesna szeroka dziedzina nauki, stwarzająca nieograniczone możliwości.  Pojęcie to jest najczęściej definiowane jako otrzymywanie i zastosowanie struktur, których co najmniej jeden wymiar jest wyrażany w nanometrach. Najczęściej, wymiary tych struktur zawierają się w przedziale od l do 100 nm (rzadziej do kilkuset nm).

To rewolucja w dziedzinie materiałów, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte fizyczne, chemiczne oraz biologiczne właściwości, w których zachodzące procesy spowodowane są ich nanorozmiarami.

Podstawowym celem nanotechnologii jest wykorzystanie tych właściwości poprzez osiągnięcie kontroli na poziomie atomowym i molekularnym cząsteczek oraz opracowanie skutecznego sposobu ich wytwarzania i wykorzystania. 

My właśnie wykorzystaliśmy niezwykłe właściwości niezwykle małych drobinek metali, które rozprowadzamy w demineralizowanej wodzie.

Nanokoloidalne roztwory metali naszej produkcji, to niezwykle małe klastery składające się z około 100 atomów każdy, zawieszone w idealnie czystej zdemineralizowanej wodzie. W naszych koloidach cząstki metali stanowią zdecydowanie większą część procentową od jonów srebra (50 - 80 %).

Dzięki temu uzyskujemy największą powierzchnię czynną. Nasze nanokoloidy metaliczne wykazują silne działanie grzybo- i bakteriobójcze oraz inne właściwości, niespotykane przy stosowaniu tradycyjnych koloidów.

Określa się je jako NIEJONOWE, co oznacza, że silnie zdyspergowana faza metaliczna takich koloidów nie zawiera chemicznie przyłączonych ujemnych grup anionowych, sam zaś metal nie występuje tutaj w postaci dodatniego kationu. Produkowane przez nas nanocząsteczkowe koloidy metaliczne nie zawierają typowych zanieczyszczeń powierzchniowych, jakie towarzyszą koloidom wytwarzanym chemicznie - czytaj więcej.

Produkowane przez nas nanokoloidy są NIECHEMICZNE, co oznacza, że nie są wytwarzane w procesie chemicznym, ale w procesie fizycznym. Dzięki temu nie zawierają typowych zanieczyszczeń powierzchniowych, jakie towarzyszą nanokoloidom wytwarzanym chemicznie. Czystość oferowanych metali nanokoloidalnych wynosi 99.99 % metalu, takiego jak złoto, srebro, platyna czy miedź.

Każdy z naszych nanokoloidów ma nieco inne właściwości:

Poniżej kolejno informacje szczegółowe:

Srebro nanokoidalne

Srebro to pierwiastek chemiczny o symbolu Ag, który pochodzi od łacińskiej nazwy srebra – argentum. Należy do metali o szczególnych właściwościach i zastosowaniu. Tą szczególną właściwością, o której mało kto wie, jest jego bakteriobójczość. A historycznie, jest jednym z najdawniej znanych i wykorzystywanych metali w tym zakresie.

Już w starożytnym Egipcie zanurzano srebrne sztaby w wodzie, którą spożywano jako lekarstwo na wrzody żołądka, a rzymscy legioniści przykładali do ran srebrne monety, aby przyspieszyć ich gojenie. W średniowieczu bogaci rodzice dawali swoim dzieciom srebrne łyżeczki do ssania – jako zabezpieczenie przed zarazą i chorobami.

Prawdziwe srebro nanokoloidalne jest najrzadziej spotykanym typem srebra koloidalnego znajdującego się na rynku. Wynika to ze złożonego procesu produkcyjnego i wysokich kosztów produkcji.

Nanocząsteczkowe koloidy srebra wytwarzane przez firmę NANO-TECH POLSKA Sp. z o. o. posiadają wysoką stabilność czasową, co czyni je niemal zupełnie niewrażliwymi na działanie kwasów nieorganicznych, bądź organicznych.

W szczególności chodzi tutaj o reagowanie naszego nanosrebra z kwasami azotowym i azotawym (HNO3 i HNO2).

W badaniach porównawczych rozpuszczano w tych kwasach monetę srebrną, zaś równolegle próbowano rozpuścić drobiny naszego niechemicznego nanokoloidu srebra. Po jednej godzinie gotowania monety srebrnej w 30% kwasie azotowym, moneta uległa całkowitemu rozpuszczeniu, podczas gdy niechemiczne nanocząsteczki srebra pozostały w zasadzie bez zmian.

Takie właśnie, jak opisane wyżej kwasy organiczne, bądź też ich sole, występują w naturze w zbiornikach wodnych, ujęciach wodnych, oraz basenach kąpielowych. Ponieważ srebro nanocząsteczkowe firmy NANO-TECH POLSKA Sp. z o. o. w praktyce zupełnie nie reaguje z tymi kwasami – więc jego stężenie z czasem się nie zmienia. Dezynfekujące działanie naszego nanosrebra w zbiornikach wodnych jest, więc nie tylko skuteczne, ale i długotrwałe.

Jakie właściwości ma nasza Srebrna Woda:

Testy przeprowadzono przy pomocy smugi światła laserowego dającego smugę opalizacyjną (efekt Tyndalla) roztworu nanocząsteczkowego. Srebrna Woda firmy NANO-TECH POLSKA nie reaguje z kwasami organicznymi, oraz kwasem solnym. Kwasy te stanowią typowe składniki obecne wewnątrz trawiennego ludzkiego czy zwierzęcego układu pokarmowego. 

Ta cecha naszego produktu stanowi ważki czynnik, pozwalający na stosowanie naszego nanosrebra w produkcji żywności, uzdatnianiu wody pitnej, uzdatnianiu wody w basenach kąpielowych, oraz w kosmetyce i farmacji. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż używany przez człowieka nasz produkt, nie tworzy groźnych dla życia azotanów, azotynów, oraz chlorków.

Nasza Srebrna Woda w miarę zwiększania koncentracji zmienia swą barwę na ciemniejszą. Nie ciemnieje natomiast pod wpływem działania światła, czyli nie utlenia się. Jest to bardzo ważny dowód na chemiczną odporność naszych nanokoloidów.

Zastosowania naszej Srebrnej Wody:

Złoto nanokoidalne

Złoto jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Au – łacińska nazwa aurum. Złoto jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i prawie wszystkich kwasów. Rozpuszcza się: w wodzie królewskiej (1 część kwasu azotowego i 3 części kwasu solnego), w mieszaninie kwasu azotowego i siarkowego, w kwasie selenowym, w rtęci tworząc tzw. amalgamat, w kwasie solnym w obecności ozonu, w cyjankach tworząc cyjanek złota.

Zastosowania naszego nanozłota:

Miedź nanokoidalna

Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu Cu. Łacińska nazwa cuprum pochodzi od Cypru, gdzie już 1500 lat p.n.e. eksploatowano wielkie złoża miedzi. Znana była już w czasach prehistorycznych, prawdopodobnie była pierwszym metalem jaki wykorzystywali ludzie. Samorodków tego metalu używano np. do robienia grotów strzał już w czasach prehistorycznych.

Jako metal półszlachetny wykazuje dużą odporność na korozję. Pod wpływem tlenu atmosferycznego pokrywa się, chroniącą przed dalszą korozja, warstwą tlenku. Reaguje z fluorowcami, wilgotnymi fluorowdorami, siarką i dwutlenkiem siarki. Szybko rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym i azotowym. Metal ten jest ważnym katalizatorem przyrodzie i technice. W przemyśle, pewne związki miedzi używane są m. in. przy przetwarzaniu ropy naftowej jako katalizatory, a inne związki miedzi stosowane są jako utleniacze.

Zastosowania naszej nanomiedzi:

Platyna nanokoloidalna

Platyna to pierwiastek chemiczny, którego nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa platyna, zdrobnienia słowa oznaczającego srebro. W postaci czystej jest to srebrzystobiały metal ciężki o gęstości 21.45 g/cm3, trudnotopliwy (1773.5 stopnia Celsjusza), stosunkowo miękkim, kowalnym, dość dobrze przewodzącym prąd elektryczny ( 9.81 mikrooma x centymetr ). Platyna jest metalem szlachetnym, ciężkim, trudnotopliwym, ułatwiającym wiele reakcji chemicznych. Jest ona w wielu takich reakcjach katalizatorem czyli "przyspieszaczem". Platyna rozpuszcza się tylko w wodzie królewskiej będącej mieszanina kwasów : azotowego i solnego ( 1:3 ) Platyna należy do grupy sześciu metali zwanej "Grupa Platynowców" - czytaj więcej.

Zastosowania niechemicznego nanokoloidu platyny:

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte na naszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępują porady lekarza.
W razie choroby skontaktuj się z lekarzem i zastosuj do jego zaleceń.